Курс

Ашпозчулар үчүн онлайн курс

Ашпозчулар үчүн онлайн курс

Программа курса

Киришүү

ЖАКШЫ ТААНЫШАЛЫ Бири-бириңизди жакшыра...

Бул электрондук курста колдонулган бардык сүрөтт...

Модуль 1. Балдардын тамактануусунун өзгөчөлүктөрү

Теория (№1)

Практика (№1)

Тест (№1)

Модуль 1 боюнча кайтарым

Модуль 2. Мектеп ашканасынын кызматкеринин жумуш ордун уюштуруу

Контент

Теория (№2)

Практика (№2)

Тест (№2)

Модуль 2 боюнча кайтарым

КЧжанаЭ II-Л.8-71 Коомдук тамактануу ишканалары. Д...

Как Вам необходимо зонировать рабочее место?https:...

Модуль 3. Азык-түлүктөрдү кабыл алуу, сактоо жана калдыктарды жок кылуу эрежелери

Теория (№3)

Практика (№3)

Тест (№3)

Модуль 3 боюнча кайтарым

Модуль 4. Аштизмени түзүү жана калькуляция принциптери

Теория (№4)

Практика (№4)

Тест (№4)

4 модуль боюнча кайтарым

Модуль 5. Тамактарды даярдоо технологиясы

Теория (№5) киришүү

Теория (№5.1)

Теория (№5.2)

Практика (№5)

Тест (№5)

5 модуль боюнча кайтарым

Модуль 6. ХАССП

Теория №6

Практика №6

Тест №6

Преподаватель курса

Отзывы

Гости не имеют доступа к этому курсу. Войдите в систему.