#СТАТЬИ 28.08.2023

от Нурзыйнат Садыкова - Monday, 28 August 2023, 16:43
для всех пользователей сайта
Поделиться

Натыйжалуу окутуу бир нече кошумча компоненттерди талап кылат. Эң маанилүү баштоочулардын бири, белгилүү бир жөндөмдү өздөштүрүү үчүн мотивация болуп саналат.


Белгилүү болгондой, окуу мээде анатомиялык өзгөрүү (!) боло турган эмгекти көп талап кылган процесс. Бирок мээбиз абдан ачка. Дене салмагынын 2%ке жакынын түзүп, энергиянын 20%ке жакынын керектейт. Активдүү мээнин иштөөсүндө организмдин энергия чыгымынын көлөмү өтө жогору болгондуктан жана аларды калыбына келтирүү биологиялык көйгөй болгондуктан, мээ «керексиз чыгымдарды» азайтуу менен энергияны үнөмдөөгө умтулат.


Ушундан улам жаңы эле үйрөнө баштоо оңой иш эмес экени көрүнүп турат. Анда кантип окуу процессин натыйжалуураак кыла аласыз?


Бул жерде мотивация жардам берет. Анда ал кайдан келип чыгат жана аны студенттериңизге калыптандырууга кантип жардам бере аласыз?


1. Жаңы көндүмдөргө үйрөнүүдөн мурун, окуучуга “Бул эмне үчүн мага керек?” деген суроого жооп табууга жардам бериңиз.


Эгерде студент окуу актуалдуу жана маанилүү маселелерди чечээрин так түшүнсө, анын мээси маалыматты сиңирүүгө жана эстеп калууга көбүрөөк түрткү берет. Студент англис тили курстарына барууну чечсе, тилди кантип билүү керек деп же кошунаңыз кеңеш берсе, мындай аракеттин мааниси жок. Дагы бир нерсе, эгер адам Англияга көчүп кетсе жана окууга кирүү үчүн тилди билиш керек. Андан кийин жаңы өлкөдө сөзмө-сөз аман калуу үчүн англис тилин үйрөнүшүңүз керек болот, андыктан мээ маалыматты жакшыраак кабыл алып, аны көпкө эстеп калат. 


2. Дофамин – мотивациянын нейротрансмиттери.


Нейротрансмиттер дофамин мээ тарабынан өндүрүлөт жана иш-аракетти стимулдайт, анткени ал ички бекемдөөнүн жана сыйлыктын химиялык факторлорунун бири болуп саналат. Ал адамды иш-аракетке, ал эми бизде болсо жаны чеберчиликти өздештүрүүгө шыктандырат. Анын үстүнө, дофаминдин бөлүнүп чыгышы дароо сыйлык алууда гана эмес, аны күтүүдө да пайда болот. Потенциалдуу сыйлык жөнүндө ой мээни ыңгайлаштырууга жана татаал иш-аракеттерди жасоого жардам берет. Ошондуктан, окуучуларды окуунун кийинки кадамын аяктаганда күтө турган, максатка жетүү процессин тездете турган жакшылыктар жана сыйлыктар системасын иштеп чыгыныз. Ошондой эле спорт, жетиштүү күн, туура уйку, ошондой эле бир катар тамак-аштар мээнин өнүгүшүнө чоң жардам берет.3. Бизге жакшы болгон нерсе жагат, ал эми кыйынчылыктар нааразычылык сезимин пайда кылат.


Студентти чоң долбоорго же татаал тапшырмага отурууга түрткү берүү кыйын болот, өзгөчө, эгерде ал ага кандай мамиле кылууну билбесе. Мээ табигый түрдө түшүнүксүз нерселердин баарын потенциалдуу коркунуч катары белгилейт, ошондуктан студент татаал жана түшүнүксүз долбоорду жөн эле таштап коюшу ыктымал. Бул сценарийди болтурбоо үчүн, окуучуңузга татаал максатты көптөгөн, көптөгөн майда тапшырмаларга бөлүүгө жардам бериңиз. Ар бир кичинекей тапшырманын ийгиликтүү аткарылышы мүмкүн экенине ынануу мүмкүнчүлүгүн берет жана берилген тапшырманы аяктаганда дофаминди күчөтүү студенттин эртеңки тапшырмага өтүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатат.


4. Окуу боюнча өнөктөштөрдү/насаатчыларды табыңыз.


Адамдар биринчи кезекте коомдук жандыктар. Биз коомдо жашайбыз жана бул биздин чөйрөбүз, мамилебиз, адаттарыбыз ж.б. Бекеринен: «Досуң ким экенин айт, мен сага ким экениңди айтам» дешет. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, досуңуз семирип кетсе, сиз семирип кетүү ыктымалыңыз жогору болот, ал эми үй-бүлөңүздө тамеки чеккендер болсо, тамеки тартуу мүмкүнчүлүгүңүз да жогорулайт. Бул принципти колдонуңуз жана студенттерге ал үйрөнө ала турган же бул жагынан аларга колдоо көрсөтө турган адамдар менен курчоого жардам бериңиз. Тандалган багыт боюнча авторитет болгон насаатчыга ээ болуу студентке фокус коюууга жана окуунун жаңы жолунда калыптанууга жардам берет.


[ Изменено: Saturday, 11 May 2024, 13:51 ]
 

Курсы

#СТАТЬИ 24.08.2021

от Mugalim Mugalim - Tuesday, 24 August 2021, 08:51
для всех пользователей сайта
Поделиться

Для эффективного обучения нужны несколько взаимодополняющих компонентов. Один из важнейших, так сказать стартовых, это, пожалуй, мотивация для освоения того или иного навыка.


Как вы наверно знаете, обучение – это трудоемкий процесс, в ходе которого происходит анатомическое изменение мозга (!). А ведь наш мозг очень прожорлив. Составляя примерно 2% веса тела, он потребляет около 20% энергии. Так как объем энергетических затрат организма при активной работе мозга очень высок, а их восстановление является биологической проблемой, мозг стремится экономить энергию, сокращая «ненужные расходы».

Из чего следует, что просто начать учиться – дело не из легких. Так как же все-таки сделать процесс обучения более эффективным?


Тут нам поможет мотивация. Итак, откуда же она берется и как помочь ее сформировать для ваших учеников?


1. Прежде чем приступить к освоению нового навыка помогите ученику найти ответ на вопрос «А зачем мне это собственно нужно?»

Если ученик четко понимает, что учеба решит актуальные и важные задачи, его/ее мозг будет намного более мотивирован усваивать и запоминать информацию. Если ученик решил пойти на курсы английского, потому что как бы надо знать язык или соседка посоветовала, толку от такой затеи будет немного. Другое дело, если человек переезжает жить в Англию, и чтобы поступить на учебу нужно знать язык. Тогда нужно будет изучать английский чтобы буквально выжить в новой стране, поэтому и мозг будет эффективнее схватывать информацию и запоминать ее надолго. Ведь не так-то просто запомнить новую информацию. Но об этом мы расскажем подробнее в следующих постах.


2. Дофамин – нейромедиатор мотивации.

Нейромедиатор дофамин производится мозгом и стимулирует к действию так как является одним из химических факторов внутреннего подкрепления и вознаграждения. Именно он побуждает человека действовать, а в нашем случае осваивать новый навык. Причем выброс дофамина происходит не только при получении непосредственной награды, а в ее предвкушении. Мысль о потенциальной награде поможет мозгу настроиться и сделать сложные действия. Поэтому разработайте систему плюшек и награждений, которая будет поджидать учеников при выполнении очередного шага в обучении, что ускорит процесс достижения цели. Также помочь в выработке мозгом отлично помогают занятия спортом, достаточное количество солнца, полноценный сон, а также ряд продуктов питания.


3. Нам нравится то, что у нас хорошо получается, а сложности вызывают чувство фрустрации.

Сложно будет замотивировать ученика сесть за огромный проект или сложное задание особенно если он/она не знаете с какой стороны к нему подступиться. Мозг естественным образом маркирует все непонятное как потенциальную угрозу, поэтому высока вероятность, что ученик просто забросит сложный и непонятный проект. Чтобы избежать такого сценария, помогите своему ученику разбить сложную цель на много-много мелких задач. Успешное выполнение каждой маленькой задачи даст возможность убедиться, что ее можно сделать, а дофаминовое подкрепление при завершении поставленной задачи увеличит шанс того, что завтра ученик приступит к следующей задаче.


4. Найдите себе партнеров/наставников в обучении.

Люди – прежде всего существа социальные. Мы живем в социуме и именно наше окружение формирует нас, наши взгляды, привычки и т.д. Не зря говорят: «Скажи мне, кто твой друг, я и скажу, кто ты». Исследования показывают, что если ваш друг тучен, то увеличивается вероятность того, что и вы можете потолстеть, а если в вашей семье есть курильщики, то вырастают и ваши шансы начать курить. Используйте этот принцип и помогите ученикам окружать себя людьми, вместе с которыми он/она может учиться или теми, кто будет их в этом поддерживать. Иметь наставника, который является авторитетом в выбранном направлении, поможет ученику держать фокус и не съезжать с нового пути в обучении.  

[ Изменено: Tuesday, 29 August 2023, 10:06 ]
 

Курсы

#СТАТЬИ 21.08.2021

от Mugalim Mugalim - Saturday, 21 August 2021, 20:52
для всех пользователей сайта
Поделиться
Возникновение массовых открытых онлайн-курсов в начале 2010-х годов изменило рынок образования. Все началось с того, что мировые университеты начали выкладывать в свободный доступ записанные лекции, что далее переросло в образование нового формата - MOOC. Аббревиатура MOOC состоит из четырех отдельных терминов.

🔻Massive (массовый): курсы доступны большому количеству студентов без ограничений географическим положением.
🔻Open (открытый): в основе бесплатные курсы для всех желающих.
🔻Online (онлайн): учебные материалы находятся в электронном виде в свободном доступе.
🔻Course (курс): это структурированные полноценные курсы

❗️Coursera, EdX, Udemy и другие платформы запустили тысячи массовых открытых онлайн курсов, которые должны были решить вопрос доступности образования и в целом повысить уровень образования. Однако, исследования показывают, что несмотря на все множество и разнообразие предлагаемых курсов, такой формат обучения менее эффективен по сравнению традиционными методами. Большая часть учащихся бросают учебу, не завершив начатые курсы, а показатель доходимости до конца курса составляет 5-10%.

❓Вопрос доступности знаний и информации уже решен, но что же мешает доходить до конца курса и самостоятельно учиться?

🔻Отсутствует четкая цель в изучении темы. Получать знания ради знания не эффективно, поэтому мы можем набрать целую корзину курсов, но так и не пройти ни один из них до конца.
🔻Отсутствует срочность в изучении темы. В отличие от традиционного стиля обучения, онлайн курсы не имеют жестких временных рамок, а также есть возможность продлить время курса.
🔻Отсутствует социальное давление, а ведь другие люди играют важную роль и в процессе обучения.
[ Изменено: Tuesday, 29 August 2023, 10:24 ]
 

Курсы

#СТАТЬИ 21.08.2021

от Mugalim Mugalim - Saturday, 21 August 2021, 20:48
для всех пользователей сайта
Поделиться

Однажды ученики спросили Хинг Ши, какова его основная задача, как Учителя. Мудрец, улыбнувшись, сказал: 

— Завтра вы узнаете об этом.

     На следующий день ученики собирались провести некое время у подножья горы, которую местные жители называли Бессмертной Горой, Сянь Юэ. Ранним утром, ученики собрали вещи, которые могли им пригодиться в дороге и вместе отправились к подножию Сянь Юэ, у которого им раньше не приходилось бывать.

     К обеду, уставшие и проголодавшиеся, добрались они до живописного пригорка и, остановившись на привал, решили пообедать рисом и солёными овощами, которые захватил с собой Учитель. Следует заметить, что овощи мудрец посолил весьма щедро, а потому спустя какое-то время ученикам захотелось пить. Но, как нарочно, оказалось, что вся вода, которую они захватили с собой, уже закончилась. Тогда ученики поднялись и стали осматривать окрестность в поисках пресного источника.

     Только Хинг Ши не поднимался со своего места и не участвовал в поисках. В результате, так и не найдя источника воды, ученики решили вернуться обратно, но тут мудрец поднялся и, подойдя к ним, сказал:

— Источник, который вы ищите, находится вон за тем холмом.

Ученики радостно поспешили туда, нашли источник и, утолив жажду, вернулись к Учителю, принеся и для него воды. Хинг Ши отказался от воды, показывая на сосуд, стоявший у его ног, — он был практически полон.

— Учитель, но почему ты не дал нам сразу напиться, если у тебя была вода? — изумились ученики.

— Я выполнял свою задачу, — ответил мудрец, — сначала я пробудил в вас жажду, которая заставила вас заняться поисками источника, так же, как я пробуждаю в вас жажду знаний. Затем, когда вы отчаялись, я показал вам в какой стороне находится источник, тем самым, поддержав вас. Ну а, взяв с собой побольше воды, я подал вам пример того, что желаемое может быть совсем рядом, стоит лишь позаботиться об этом заблаговременно, не позволяя тем самым случайности или забывчивости влиять на ваши планы…

— Значит, главная задача Учителя в том, чтобы пробуждать жажду, поддерживать и подавать правильный пример? — спросили ученики.

— Нет, — сказал Хинг Ши, — главная задача Учителя — воспитать в ученике человечность и доброту, — он улыбнулся и продолжил, — и принесённая вами для меня вода подсказывает мне, что свою главную задачу я пока что выполняю верно........

[ Изменено: Saturday, 11 May 2024, 21:16 ]
 

Курсы

#СТАТЬИ 21.08.2021

от Mugalim Mugalim - Saturday, 21 August 2021, 20:45
для всех пользователей сайта
Поделиться

Пришли в школу два молодых учителя. Один сказал своим ученикам:

— Пойдём в гору, будем познавать через трудности.

Сказал другой своим ученикам:

— Умный в гору не пойдёт, будем познавать от лёгкого.

Учитель первых не отступил от своего принципа, водил своих учеников в горы, всё более трудные, скалистые, неприступные и высокие. И так десять лет.

Учитель вторых тоже не отступил от своего принципа, обходил вместе со своими учениками те же самые горы и всюду искал для них лёгкость и удобство. И так десять лет.

Первые закалили знания жизнью, и сложился у них Дух вершинный, стало естественно для них многомерное мышление.

Вторые упражняли знания в уме, и сложился у них дух равнины, а мышление у них стало трёхмерным.

Первые научились летать. Вторые научились копать. Первые научились видеть всё вокруг. Вторые научились видеть лишь перед носом.

Трудно ли будет догадаться: какую построят жизнь вокруг себя первые и какую — вторые?

Сказано: творите героев. Учитель, который воспитывает учеников своих героями Духа, сам уже есть герой Духа.

Шалва Амонашвили

[ Изменено: Tuesday, 29 August 2023, 10:58 ]
 

Курсы

#СТАТЬИ 21.08.2021

от Mugalim Mugalim - Saturday, 21 August 2021, 20:43
для всех пользователей сайта
Поделиться
Как пишет в Цветков в своей книге: «Нейропедагогика для учителей», в последние годы приставка «нейро-» обогнала такие приставки как «нано-» и определение «электронное». Понимание мозга, которое стало возможным за последние 30 лет, влияет на многие отрасли знаний и соответствующая приставка «нейро-» становится все актуальнее. Так, нейромаркетинг учитывает специфику работы мозга для лучшего понимания того, чем на самом деле руководствуется человек отдавая предпочтение продукту или услуге. Понимание работы мозга информирует экономистов о том, как происходит процесс принятия решения, распределении риска и вознаграждения и прочее, что активно изучается в направлении нейроэкономика.

Не обошла эта волна и сферу образования.

В жизни алгоритмы обучения происходят интуитивно. Никто не объясняет нам, как это происходит и не учит, делать это эффективнее. Не понимая основополагающих факторов обучения, сложно использовать эти стратегии целенаправленно. Так было до недавнего времени.

Зародившись на стыке таких дисциплин как психология, нейронаука, педагогика, когнитивные науки, образовательная нейронаука показывает, как учится наш мозг и как содействовать этому процессу. Наука уже доказала, что:
- обучение анатомически меняет мозг,
- мозг нейропластичен, т.е. он может изменяться под действием опыта, а также восстанавливать утраченные связи после повреждения,
- физические нагрузки и здоровый сон способствуют улучшению когнитивных функций,
- можно улучшать эффективность обучения, зная механизмы работы памяти,

Это конечно неполный список того, что сегодня уже знает наука. Объем знаний в этой сфере будет еще расширяться, так как проводятся все новые исследования. С развитием нейронаук, мы сможем лучше понимать то, как работает мозг, т.е. понять себя, и получить более достоверную информации, что в свою очередь будет менять наше видение и подходы к решению проблем. Благодаря новым подходам к образованию мы можем разительно улучшить эффективность обучения для каждого.

Умение учиться и осваивать новые знания было тем движущим фактором, благодаря которому человек смог освоить огонь, вести сельское хозяйство, слетать в космос и расщепить атом.

Ведь мозг – наш главный рабочий инструмент. А любые наши успехи и неудачи, сводятся к тому, насколько эффективно мы умеем им пользоваться.
[ Изменено: Tuesday, 29 August 2023, 11:10 ]
 

Курсы

#СТАТЬИ 21.08.2021

от Mugalim Mugalim - Saturday, 21 August 2021, 20:39
для всех пользователей сайта
Поделиться
Сегодня “учитель” не просто перестал быть “носителем информации”, более того, стоя у доски, сказав “откройте параграф учебника”, или же “проверяем домашнее задание”, вряд ли можно ожидать высокой мотивации у детей к учебе?

Будем честными, вам самим не стало бы скучно?

В известном видео “Новый взгляд на систему образования” профессора Сэра Кена Робинсона становится ясно, что школьная модель с уроком в 45 минут (предложенная еще в 16 веке Яном Амосом Коменским) и звонком на перемену - это аналогия с работой завода, то есть подготовка к работе в промышленной экономике. Тем самым раньше детей, усаживая за парты готовили исполнителей, готовых к “подчинению”, выполняющих команды “делай как я, копируй, не думай”.

Что же поменялось?
А то, что на дворе уже 21 век, другая реальность, век информационной экономики, где умение критически и нестандартно мыслить, навыки эффективного общения, работы в команде, смелость творить и воплощать свои личные проекты мечты, определяет уровень жизни и даже счастья человека.

Образование - это помощь в освоении жизни, верно? Тогда как будем менять подход в образовании наших детей? Очевидно, что взращивать навыки, которые детям будут необходимы во взрослой жизни. Кого раньше считали грамотным, того, кто умеет “читать и писать”, сейчас же это базовое умение работы с информацией (поиск, отбор, анализ, синтез). Самое главное, понимание “для чего”? Тем раньше ребенок осознает, какие у него особенности как у личности, тем яснее будет какие блага он способен привнести в эту жизнь как современный гражданин.

Вернемся к элементарным навыкам “чтения и письма”, которые отличаются в том, как их взращивают в современных монтессори-школах. Дети в начале начинают писать в возрасте уже в 3,5 - 4,5 лет, пока есть сензитивный интерес. Параллельно, с освоением звуковых паттернов речи и тренировки моторной символической памяти, дети в специально-созданной педагогом учебной среде свободно осваивают “умение читать с душой”. Более того, такой подход, учитывающий нейробиологию раннего развития ребенка, позволяет избежать частые проблемы начальных классов “когда читает и ничего не понимает”.

Резюмируем, что подход меняется в корне, отходит от “авторитарного подчинения” к “взращиванию гармоничных отношений”, где учитываются особенности развития его мозга (обучение через действия), возрастные особенности и личностные интересы.
Да, конечно, это требует от современных учителей новых компетенций. Педагогика всего мира увлечена идеей “Компетентностного подхода”. По выражению А.Г.Асмолова, “компетентность - это знания в действии”. Считается, что минимальный набор системных качеств можно включить следующие:

- умение саморегуляции (непрерывное обучение и самосовершенствование);
- умение общаться;
- наличие анализа и синтеза как основы мышления. Все.

Каждый год выходят новые требования, изменяются стандарты, вы тоже чувствуете этот поток непрерывных перемен? Что дается вам сложнее всего? Почему? Давайте продолжим нашу дискуссию в комментариях к этому посту. А про компетенции “Учителя 21 века” продолжение еще следует.

Бүгүнкү күндө "мугалим" "маалымат алып жүрүүчү" гана адам эмес, анын үстүнө азыр окуучуларга "окуу китептин бир абзацын ач" же "үй тапшырмасын текшерели" деп, балдардан окууга болгон жогорку мотивациян күтүүгө болбойт.

❓Чындыгында, өзүңүз деле тажагандырсыз?

🎓Профессор Сэр Кен Робинсондун "Билим берүү системасына жаңы көз чаптыруу" аттуу белгилүү видеосунда, 45 мүнөттүк сабакты (16-кылымда Ян Амос Коменский сунуш кылган) жана тыныгууга чакырган конгуроо бул фабриканын ишчилерине, башкача айтканда, өнөр жай экономикасында иштөөгө даярдануу сигналынан үлгү кылып алынгандыгы айкын болот. Ошентип, окуучуларга, партада отуруп, “мен кылгандай жаса, көчүр, ойлобо” деп, “моюн сунууга” же айткан буйруктарды жасоого даяр болгон аткаруучуларды тарбиялашкан.

❓Ошондон бери эмне өзгөрдү?

Ал эми азыр 21-кылымдын талаптары башкача чындыкты көргөзөт. Азыр, маалыматтык экономиканын доору, анда критикалык ой жүгүртүү, натыйжалуу баарлашуу жөндомдөрү , командада иштөө, өз эркиңизди түзүп, алдыга койгон жеке максат долбоорлорду кайраттуулук менен ишке ашыруу, адамдын жашоо деңгээлин ал тургай бактысын жакшыртууга болгон көз караштар өзгөчө бааланат.
Билим берүү - бул жашоону өздөштүрүүгө жардам берүү, туурабы?

Анда балдарыбыздын билим алуусуна болгон мамилени кантип өзгөртөбүз? Албетте, балдар бойго жеткенде талап кыла турган жөндөмдөрдү өрчүтүүбүз керек. Мурда сабаттуу деп эсептелген, "окуп жана жаза алган" адам, азыркы күндө бул маалымат менен иштөөдө базалык керектөөчүлүк (издөө, тандоо, анализ, синтез) катары гана эсептелинет. Эң башкысы, алып жаткан маалымат "эмне үчүн" керек экенин түшүнүү керек? Бала адам катары кандай өзгөчөлүктөргө ээ экендигин канчалык эртерээк түшүнсө, заманбап жаран катары бул жашоого кандай артыкчылыктарды алып келе алары ошончолук айкыныраак болот.

🔻Кайрадан эң элементардуу "окуу жана жазуу" жөндөмүнө кайтып келели жана аны өзгөчө билим берүү менен айырмаланган заманбап- монтессори мектептери менен салыштырып көрөлү . Балдар 3,5 - 4,5 жашын эле жаза башташат эгер балдарда сезимталдык кызыгуу пайда болсо . Буга катарлаш, сүйлөө тыбышынын калыптанышынын өнүгүшү жана моторикалык символикалык эс тутумдун тарбиялануусу менен, мугалим тарабынан атайын түзүлгөн билим берүү чөйрөсүндө балдар “жан дили менен окууну” эркин өздөштүрүшөт. Мындан тышкары, бул ыкма балдардын эрте өнүгүүсүнүн нейробиологиясын эске алуу менен, башталгыч мектептердеги көп кездешчү "окуп бирок түшүнбөй" калуу көйгөйүнөн алыс кылат.

🔻Толуктап айтканда, бул ыкма баарын түп-тамырынан өзгөртүп, "авторитардык баш ийүүдөн" "гармониялык мамилелерди өркүндөтүүгө" өтүп, баланын мээсинин өнүгүү өзгөчөлүктөрүн (иш-аракеттер аркылуу үйрөнүү), жаш өзгөчөлүктөрүн жана жеке кызыкчылыктарын эске алат деген жыйынтыкка келебиз.

Ооба, албетте, бул заманбап мугалимдерден жаңы компетенттүүлүктү талап кылат. Бүткүл дүйнөдөгү педагогиканы "Компетенттүүлүккө негизделген мамиле" идеясы суктандырат. А.Г.Асмоловдун айтымында, "компетенттүүлүк - бул алган билимдин иштөөсү". Системалык сапаттардын минималдуу жыйындысына төмөнкүлөрдү камтыса болот:
✅өзүн-өзү жөнгө салуу жөндөмдөрү (үзгүлтүксүз билим алуу жана өзүн-өзү өркүндөтүү);
✅баарлашуу мүмкүнчүлүгү;
✅ой жүгүртүүнүн негизи катары анализдин жана синтездин болушу. Баары.

Жыл сайын жаңы талаптар чыгат, стандарттар өзгөрөт, сиз дагы ушул үзгүлтүксүз өзгөрүүлөрдүн агымын сезесизби? Сиз үчүн эң оор нерсе кайсы? Эмнеге? Келгиле, ушул постко комментарийлерди жазып талкуулап көрөлү.
[ Изменено: Wednesday, 30 August 2023, 14:52 ]
 

Курсы