Курс

Онлайн марафон: Тесттерди түзүү жана окуучулардын билимин баалоо үчүн санариптик куралдар

Онлайн марафон: Тесттерди түзүү жана окуучулардын билимин баалоо үчүн санариптик куралдар

Кому подойдёт этот курс

окуучулардын билимин эффективдуу жана тез текшерууну каалаган мектеп мугалимдерине

студенттерге кайтарым байланышты автоматташтырууну каалаган университеттин окутуучуларына

окуучунун билимин баалоонун тез жана интерактивдүү ыкмаларын ишке ашырууну каалаган репетиторлор жана тренерлерге

окуучулардын жетишкендиктерин баалоону жана талдоону ишке ашырууну каалаган мектептердин, окуу борборлорунун администрацияларына

Чему вы научитесь?

PISA сымал тесттерди түзүүнү үйрөнөсүз

интернет же гаджетсиз окучууну баало куралдарын кантип колдонууну үйрөнүңүз

практикада түрүндө Plickers, ZipGrade, Google форма жана Google таблица куралдарды колдонуу менен тапшырмалардын мисалдарын жасаганды үйрөнөсүз жана аларды класста сынайсыз

тесттерди түзүүнү жана өткөрүүнү гана эмес, баалоонун жыйынтыгын талдоону да үйрөнөсүз

Как проходит обучение?

марафондун ичинде Zoom аркылуу 5 түз эфир өтөт

mugalim.edu платформасында эфирлердин жазылмасын жана кошумча материалдар жеткиликтүү болот

сертифкат алыш учун тесттерди жана үй тапшырмаларын аткарыш керек болот

практикалык үй тапшырмалар тренерлердин текшерүүсү жана кайтарым жообу менен коштолот

Автор курса

Отзывы

Как оплатить

800,00 SOM

Pay